Logo
startsida1
startsida2
startsida3
startsida4

Välkommen

På vår hemsida kan du läsa mer om oss och även lyssna till våra möten.

Dalarnas fridsförening är en förening som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC. Föreningens syfte är bland annat att väcka och stimulera ett kristet trosliv, främja kristna levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar och fosterlandskärlek samt öka respekten för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom Svenska kyrkan.

Alla är välkomna till våra möten!

Senaste händelser

 • 15 maj 2021
  Länkar till olika webbsidor
 • 15 maj 2021
  Här kan du lyssna till arkiverade predikningar och här kan du lyssna online
 • 03 maj 2021
  Mötesprogram som innehåller plats och tid för hela månaden
 • 19 april 2021
  Gamla predikningar